• PL_flag
 • DE_flag
 • UK_flag

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem danych osobowych przekazanych przez formularz kontaktowy jest P.W.H.U. Import-Eksport B & W Jórdeczka z siedzibą w Rawiczu, posiadająca adres: ul. XXX Lecia 12 63-900 Rawicz, Polska, NIP: 6991497943 (dalej: Administrator).

Podane przez Państwa dane wykorzystane zostaną wyłącznie w celu obsługi zapytania przesłanego przez formularz, w tym udzielenia odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO. W zależności od treści przesłanego zapytania Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy lub w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, które świadomie zostało skierowane, na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Przysługuje Państwu prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Realizacja prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi przez Administratora na zadane pytanie.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez jeden roku liczony od daty zakończenia wymiany korespondencji w przedmiocie zapytania, chyba że Administrator w oparciu o inne podstawy prawne będzie miał obowiązek Państwa dane przetwarzać przez dłuższy okres. Administrator nie podejmuje w oparciu o przekazane dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji, ani nie wykorzystuje ich w celu profilowania.

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych

Ochrona Pana/Pani danych osobowych jest dla B&W Jórdeczka ważna. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, takich jak Pana/Pani imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, zawsze odbywa się zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) oraz konkretnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych

Celem niniejszego Oświadczenia o ochronie danych jest poinformowanie Pana/Pani o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych, które zbieramy. Ponadto chcielibyśmy również poinformować Pana/Panią o przysługujących Panu/Pani prawach. W przypadku chęci zaoferowania Panu/Pani specjalnych usług za pośrednictwem naszej witryny internetowej lub w inny sposób oraz w przypadku braku podstawy prawnej do niezbędnego przetwarzania danych w tym zakresie, pozyskamy Pana/Pani zgodę.

1. Rejestrowanie ogólnych danych i informacji

Podczas każdych odwiedzin ta witryna internetowa rejestruje różne ogólne dane i informacje, które są następnie przechowywane w plikach dziennika serwera. Możliwe, że rejestrowane są następujące dane i informacje: (1) rodzaj i wersja wykorzystywanej przeglądarki, (2) system operacyjny wykorzystywany przez system uzyskujący dostęp, (3) witryna internetowa (zwana witryną odsyłającą), z której uzyskujący dostęp system uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej, (4) strony internetowe, które odsyłają do naszej witryny internetowej za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp, (5) data i czas uzyskania dostępu do witryny internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje stanowiące reakcję na sytuację zagrożenia w przypadku ataków na nasze systemy IT.

Wykorzystując te ogólne dane i informacje, B&W JÓRDECZKA nie jest w stanie określić Pana/Pani tożsamości. B&W JÓRDECZKA nie korzysta z usług profilowania. Potrzebujemy tych informacji przede wszystkim, aby zapewnić aktualność i optymalizację treści naszej witryny internetowej, w tym związanych z nią reklam, oraz aby zagwarantować stałe prawidłowe funkcjonowanie naszych systemów IT i technologii naszej witryny internetowej, a także celem zapewnienia, że jesteśmy w stanie przekazać organom ścigania niezbędne informacje do wszczęcia postępowania w przypadku cyberataku

B&W JÓRDECZKA analizuje te zapisane w sposób anonimowy dane i informacje, wykorzystując metody statystyczne w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej spółce. Anonimowe dane zapisujemy w plikach dziennika serwera oddzielnie od wszystkich przekazanych nam przez Pana/Panią danych osobowych. Podstawę prawną dla tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika stanowi art. 6, ust. 1 f) RODO.

2. Przetwarzanie danych podczas pierwszego kontaktu

Może się Pan/Pani z nami skontaktować, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się w naszej witrynie internetowej lub za pośrednictwem adresu e-mail, który znajdzie Pan/Pani w naszych danych kontaktowych. W razie wykorzystania jednego z tych kanałów do kontaktu z B&W JÓRDECZKA automatycznie zapiszemy przekazane przez Pana/Panią dane osobowe. Takie szczegółowe informacje dobrowolnie przekazane przez Pana/Panią B&W JÓRDECZKA są zapisywane celem przetworzenia Pana/Pani zapytania i/lub nawiązania z Panem/Panią kontaktu.

Postawę prawną dla przetwarzania danych w związku z zawieraniem lub realizacją umów stanowi art. 6, ust. 1 b) RODO, a we wszystkich innych przypadkach art. 6, ust. 1 f) RODO. Postawę prawną dla transferu danych do krajów trzecich stanowi art. 49, ust. 1 b) RODO.

3. Pliki cookie

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane w systemie komputerowym i w nim przechowywane. Korzystając z plików cookie, B&W JÓRDECZKA jest w stanie świadczyć Panu/Pani usługi przyjazne dla użytkownika, co nie byłoby możliwe bez ich umieszczenia. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny internetowej. Na przykład użytkownik witryny internetowej wykorzystujący pliki cookie nie musi wprowadzać swoich danych do logowania za każdym razem, gdy ją odwiedza, ponieważ pobiera się je z witryny internetowej i pliku cookie umieszczonego przez witrynę internetową w systemie komputerowym.

Dane są zbierane i przechowywane do celów związanych z optymalizacją i celów marketingowych. Te dane są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników pod pseudonimem. Można do tego wykorzystywać pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane zebrane nie są wykorzystywane do identyfikacji tożsamości odwiedzającego tę witrynę internetową ani nie są łączone z danymi osobowymi nosiciela pseudonimu bez osobiście udzielonej zgody dotkniętej osoby. B&W JÓRDECZKA nie korzysta z usług profilowania. Można w dowolnym czasie wyrazić sprzeciw wobec zbierania i przechowywania danych.

Może Pan/Pani uniemożliwić umieszczenie plików cookie przez naszą witrynę internetową w dowolnym czasie, odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej i w konsekwencji na stałe je zablokować. Ponadto umieszczone już pliki cookie można usunąć w dowolnym czasie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich standardowych przeglądarkach internetowych. Jeżeli jednak dokona Pan/Pani dezaktywacji plików cookie w swojej przeglądarce internetowej, w pewnych okolicznościach nie będzie mieć Pan/Pani pełnego dostępu do wszystkich funkcji naszej witryny internetowej. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6, ust. 1 f) RODO.

4. Transfer danych do stron trzecich

Usługodawcy i kontrahenci, których zatrudniamy do obsługi naszej witryny internetowej, mają techniczną możliwość dostępu do danych osobowych. Ci zewnętrzni usługodawcy mają obowiązek wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w celu świadczenia potrzebnych nam usług lub w innych celach zgodnych z naszymi instrukcjami. Nie sprzedajemy ani nie prowadzimy handlu Pana/Pani danymi osobowymi ze stronami trzecimi, o ile nie udzielił/a nam Pan/Pani na to wyraźnego zezwolenia bądź przesyłanie danych nie jest wymagane celem spełnienia przez nas zobowiązań umownych względem Pana/Pani, użytkownika naszej witryny internetowej.

5. Okres przechowywania danych

Kryterium określającym czas przechowywania danych osobowych jest właściwy ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu rutynowo usuwamy wszystkie właściwe dane w zakresie, w jakim ich przechowywanie nie jest dłużej wymagane do realizacji lub zawarcia umowy.

W przypadku gdy przyczyna przechowywania przestaje obowiązywać lub upłynął termin przechowywania określony przez europejski organ regulacyjny lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

6. Twoje prawa

Jako dotkniętej osobie przysługują Panu/Pani wobec B&W JÓRDECZKA prawa określone w art. 15–21 RODO, pod warunkiem spełnienia opisanych tam wymogów wstępnych. Te prawa to prawa do informacji (art. 15 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przesyłu danych (art. 20 RODO) oraz prawo do sprzeciwu (art. 21 i 22 RODO). Ponadto ma Pan/Pani prawo złożyć skargę w organie nadzorczym zgodnie z art. 77 RODO.

Cookies

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies to pliki tekstowe, które przechowują informacje na temat zachowania użytkownika internetu. Zawierają je (prawie) wszystkie strony internetowe, ponieważ oferują znaczące korzyści zarówno osobom odwiedzającym stronę jak i użytkownikowi danej strony internetowej zapewniają one poprawę komfortu pracy poprzez kontrolę w wybranej wersji językowej.

Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, z którego przeglądano daną stronę internetową - czyli w komputerze/notebooku lub urządzeniu mobilnym, jak tablet czy smartfon.

Niektóre pliki cookies są przechowywane tylko na czas trwania sesji i po zamknięciu przeglądarki zostają usunięte . Tzw. trwałe pliki cookies są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe. Są one usuwane z komputera automatycznie po osiągnięciu określonej daty ważności lub ręcznie, przy opróżnianiu pamięci podręcznej przeglądarki.

Korzystając z ustawień przeglądarki, użytkownik może przeglądać, edytować i usuwać pliki cookies. W większości przypadków przeglądarka pozwala na korzystanie z ciasteczek automatycznie. Jeśli tego nie chcesz, możesz edytować odpowiednie ustawienia w przeglądarce.

Do jakich celów B&W JÓRDECZKA wykorzystuje pliki cookies?

Pliki cookies są używane do rozpoznawania komputera użytkownika podczas kolejnej wizyty na naszej stronie internetowej. Aby móc stale ulepszać naszą stronę internetową, pragniemy dowiedzieć się, w jaki sposób osoby odwiedzające z niej korzystają. Następujące pliki cookies są używane na stronie www.bwjordeczka.pl

 • Ogólne pliki cookies:

  B&W JÓRDECZKA wykorzystuje ciasteczka do rozpoznawania niektórych ustawień i zachowań osób odwiedzających stronę podczas kolejnych wizyt. (Ale nie samych użytkowników!) Ciasteczka przechowują ustawienia, jakie wybrano na stronie podczas ostatniej wizyty oraz język wybrany podczas ostatniej wizyty. Pliki cookies przechowują informację o tym, że okno ma nie być wyświetlane w pełnym formacie, gdy strona zostanie ponownie otwarta

 • Statystyczne pliki cookies:

  Niniejsza strona internetowa wykorzystuje technologię do gromadzenia danych dotyczących zachowań odwiedzających. Są one zbierane anonimowo dla celów marketingowych i optymalizacyjnych. Wszystkie informacje dotyczące odwiedzających zapisywane są za pomocą identyfikatora użytkownika anonimowego i mogą być łączone w celu utworzenia profilu użytkowania strony. Do ich zbierania i zapisywania mogą być wykorzystywane pliki cookie, jednak pozostają one ściśle anonimowe. Dane te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzającego tą stronę internetową, ani do łączenia z jakimikolwiek danymi osobowymi. W każdej chwili można odmówić gromadzenia i przechowywania danych.

Oto jak możesz zarządzać plikami cookies.

Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu plików cookies na naszej stronie. W tym przypadku aktywne pozostaną jedynie te pliki cookies, które są technicznie niezbędne.

Chcesz całkowicie zablokować pliki cookies? Użyj do tego ustawień w swojej przeglądarce.